Ren bil med grøn samvittighed

Svanemærket bilvaskecenter

Svanemærket miljøvask

- vask bil med god samvittighed

Svanemærket  er et synligt tegn på, at vores bilvaskecenter skåner miljøet, uden at det på nogen måde går ud over vaskekvaliteten. Selv om bilerne i en Svanemærket vaskehal vaskes og skylles i samme mængde vand som i konventionelle vaskehaller, er forbruget af rent vand ca. 25 liter pr. vask, fordi vaskevandet renses i et biologisk rensningsanlæg og genbruges.

Samtidig er der streng kontrol med, hvilke kemikalier der bliver brugt og udledt. På den måde sikrer Svanemærkets skrappe krav, at vi begrænser vores forbrug af ressourcer, og at vores kunder får en garanti for, at vores vaskehal er bedre for miljøet.

Kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle svanemærkede varer og serviceydelser revurderes, og dokumentere at de lever op til de nye krav. Når du vælger at vaske hos Swan Wash A/S, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

For at produkter eller en serviceydelse må bære Svanemærket, er der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at vi lever op til de fastsatte krav. Swan Wash A/S er Svanemærket.

Verdenskort

Svanemærkede produkter

Friskvandsforbrug nedsættes i gennemsnit fra 130 liter til 25 liter

Biologisk vandrense-system, hvor spildevand renses og genbruges

Kontrolleret afløb

Ingen skadelige partikler/stoffer

Reducering af uønskede metaller

Rent vand